Reglement

Girls Leading in Science – GirLS 2023/2024

1. WAAR GAAT HET OVER?

Een wedstrijd in teamverband getiteld « Girls Leading in Science–GirLS » wordt elk jaar georganiseerd.  De aandacht van de wedstrijd gaat naar thema’s in verband met Wetenschappen & Technologie – Maatschappij. Deze wedstrijd is bestemd voor jongeren uit het 5de en 6de jaar van het secundair publiek onderwijs in België. Hij heeft als doel om de kansen voor jongeren in het algemeen en voor meisjes in het biezonder op aantrekkelijk en interessant werk te verbeteren en om het tekort aan meisjes in de activiteitssectoren met een hoge technologische component in te vullen. De bedoeling is om jongeren van 16-18 jaar aan te moedigen om te kiezen voor een opleiding in de wetenschappen of de technologie met het vooruitzicht op een wetenschappelijke of technische carrière later. Inderdaad, gezien de kolossale maatschappelijke uitdagingen van vandaag, is de rol van wetenschappen en techniek van het grootste belang bij het zoeken naar oplossingen.

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de firma Solvay (https://www.solvay.com/en/ ) en door de vzw BeWiSe (Belgian Women in Science, bewise.be/) in samenwerking met het Fonds Ernest Solvay (https://kbs-frb.be/fr/2021-fonds-ernest-solvay) onder toezicht van de Stichting Koning Boudewijn (FES) met de medewerking van Innoviris, het Planetarium van Brussel, de Frans- en Nederlandstalige « Olympiades des sciences – Wetenschapsolympiades », Educode, Technopolis, Sparkoh! en de ‘École de Physique de Louvain’. 

Deze wedstrijd beoogt ook een ander educatief aspect gebaseerd op de informatie- en de  communicatietechnologie door alleen gebruik te maken van tools voortkomend uit de omgeving van de vrije software (https://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_M._Stallman) en, voor zover mogelijk, buiten de grote monopolistische platformen.

We nodigen bijgevolg teams van 2 tot 5 leerlingen uit om een wetenschappelijke uitdaging aan te gaan. Elk team moet bovendien geleid worden door een meisje. De wedstrijd bestaat uit een fase van pre-selectie aan de hand van ingestuurde video’s die loopt tot einde januari – begin februari, en een finale die in de maand maart 2024 zal gehouden worden te Brussel.

Het thema van de wedstrijd van de pre-selectie is : ‘‘Wat doet je dromen in de wetenschappelijke wereld ?’’ of ‘‘Welk wetenschappelijk of technologisch project zou je graag ontwikkelen?’’

Het thema van de finale wordt elk jaar opnieuw bepaald.

De reglementen van de wedstrijden van de pre-selectie en de finale zijn respectievelijk bepaald in de paragrafen $2 en $3 van dit document. 

2. REGLEMENT VAN DE PRE-SELECTIEWEDSTRIJD

2.1. De pre-selectie bestaat uit een videowedstrijd open tot 2 februari 2024.

De pre-selectie biedt de mogelijkheid om aan de finale deel te nemen. Het thema van dit jaar luidt: “ Wat doet je dromen in de wetenschappelijke wereld? ” of “ Welk wetenschappelijk of technologisch project zou je graag ontwikkelen?

Bedoeling is om maximaal 50 leerlingen uit te kiezen (meisjes en jongens uit het 5e en 6e jaar van het secundair publiek onderwijs in België) die zullen deelnemen aan de finale van de wedstrijd “Girls Leading in Science – GirLS 2023/2024”.

2.2. Voorwaarden voor deelname

Het betreft teams van 2 tot 5 leerlingen, gemengd of enkel bestaande uit meisjes, die regelmatig ingeschreven zijn in het 5e of het 6e jaar van een Frans-, Nederlands- of Duitstalig instituut van het secundair publiek onderwijs in België.

2.3. Middelen ter ondersteuning

Een video van maximaal 3 minuten voorgesteld door een meisje van jullie team.

Voor het opstellen van een projectdossier, zie HIER om het project te structureren.

Je vindt HIER en DAAR ook voorbeelden van video’s van vroegere edities.

2.4. Selectiecriteria

– Het idee/objectief/project moet beantwoorden aan de behoeften van de socio-ecologische transitie en dus in regel zijn met het algemeen welzijn (sociaal, dierlijk en plantaardig) evenals de  planetaire limieten (https://nl.wikipedia.org/wiki/Donut_(economisch_model).

– Inachtneming van de tijdslimieten

– Inhoudelijke kennis

 • De inhoud van de uiteenzetting moet helder, gestructureerd en in detail uitgewerkt zijn.
 • Wetenschappelijke en/of technische basis (methodiek, nauwkeurigheid, steunend op feiten…)
 • Algemene methode : hebben de leerlingen alle aspecten van het project behandeld (360° zicht) en hebben ze de impact op de maatschappij ingeschat? Hebben ze alle dimensies (zowel wetenschappelijk als menselijk) in rekening gebracht?

– Sociale vaardigheden en omgang

 • Samenwerking met de andere leerlingen tijdens de voorbereiding van de presentatie
 • Initiatiefneming, creativiteit, kwaliteit van de weergave

2.5. Selectie van teams in rangorde

– Maximum van 50 leerlingen (meisjes en jongens)

– Maximum van 50 video’s; maximum 3 video’s per school

2.6. Jury voor de pre-selectie

De jury wordt samengesteld uit persoonlijkheden met verschillende achtergronden (zowel industrieel, academisch, institutionel als filantropisch) die behoren tot Solvay of BeWise.

2.7. Aankondiging van de resultaten van de pre-selectie

De geselecteerde teams zullen geïnformeerd worden in de loop van de maand februari 2024.

3. REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJDFINALE

De finale zal plaatsvinden op 20 maart 2024 op het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België te Brussel. De finale bestaat ​​uit een wedstrijd voor ploegen van 5 leerlingen samengesteld door de organisatoren, die gevraagd zullen worden oplossingen voor te stellen in het kader van een opgelegd thema.

Elk lid van het winnende team ontvangt de helft van het inschrijvingsgeld van het eerste studiejaar (of gelijkwaardig in geval van een beurs) indien zij/hij zich inschrijft in een openbare instelling van het hoger onderwijs erkend door één van de drie gemeenschappen in België; het volledige inschrijvingsgeld  (of gelijkwaardig in geval van een beurs) wordt uitgekeerd indien zij/hij zich bovendien inschrijft  in een richting van de sectoren Wetenschappen en Techniek, (voor een lijst, zie (*)) (of gelijkwaardig) naar keuze. Deze instelling kan een universiteit, een hogeschool of elk ander instelling van sociale promotie zijn. Om elk misverstand te vermijden, raden wij aan om aandachtig de vier voorgestelde studierichtingen na te gaan.

(*) : Wetenschappen, Landbouwwetenschappen & Bio-Ingenieur, Ingenieurwetenschappen en –technologie, Bouw en stedenbouw (http://www.enseignement.be/index.php?page=27738)

Het inschrijvingsgeld zal terugbetaald worden in de maand december van het jaar van de inschrijving. Om de terugbetaling te bekomen, moeten de volgende documenten worden voorgelegd:

 1. een bewijs van inschrijving van de gekozen instelling ;
 2. en een bewijs van betaling van het bedrag.

Vb. wanneer een studente zich in september  inschrijft en een inschrijvingskost  van 900,- EURO betaalt, zal dit bedrag in december gestort worden, dwz. 3 maand later.

De deelnemers.sters zullen met eigen middelen naar het Planetarium komen en zullen een eigen lunch of pick-nick meebrengen.

Elke leerling die aan de finale deelneemt zal een ouderlijke toestemming bezorgen in verband met het recht op het beeld. De organisatoren verbinden zich ertoe om de beelden enkel en alleen te gebruiken voor educatieve doelen en/of voor promotie van de wedstrijd. Neem contact met de organisatoren indien een probleem zich stelt.  

3.1. Wat? Het thema van de finale moet nog beslist worden.

3.2. Wie? Elk team met de hulp van een van de organisatoren van de wedstrijd. De leiding van het team moet in handen van een meisje zijn.

3.3. Wanneer en waar? op 20 maart 2024 (van 9 tot ongeveer 16 uur) op de site van het Planetarium, (https://planetarium.be/nl/informatie-en-reservering ),  Bouchoutlaan 10, 1020 Brussel.

3.4. Hoe?

Samen met jullie door de organisatoren  vastgelegde team, moeten jullie een oplossing bieden in verband met een opgelegd thema. Jullie zullen deze oplossing moeten verantwoorden voor een jury.

Om jullie werk te structureren, kunnen jullie beter jullie tijd verdelen in drie fasen, zie “Instructies voor de finale”.

Verloop van een projectverdediging

 • De teamleidster, eventueel vergezeld van één of meer leden van haar team, presenteert het project.
 • Hooguit 3 min per team
 • 1 à 2 min voor vragen en feedback van de jury
 • Het is belangrijk om duidelijk en langzaam te praten, aangezien de jury bestaat uit zowel Frans- als Nederlandstalige leden.

3.5. Selectiecriteria

– Het idee/objectief/project moet beantwoorden aan de behoeften van de socio-ecologische transitie en dus in regel zijn met het algemeen welzijn (sociaal, dierlijk en plantaardig) evenals de planetaire limieten.

– Inachtneming van de tijdslimieten

– Inhoudelijke kennis

 • De inhoud van de uiteenzetting moet helder, gestructureerd en in detail uitgewerkt zijn.
 • Wetenschappelijke en/of technische basis (methodiek, nauwkeurigheid, steunend op feiten…)
 • Algemene methode : hebben de leerlingen alle aspecten van het project behandeld (360° zicht) en hebben ze de impact op de maatschappij ingeschat? Hebben ze alle dimensies (zowel wetenschappelijk als menselijk) in rekening gebracht?

– Sociale vaardigheden en omgang

 • Samenwerking met de andere leerlingen tijdens de voorbereiding van de presentatie
 • Initiatiefneming, creativiteit, kwaliteit van de weergave

            Overtuigende antwoorden op de vraagstelling (duidelijk en realistisch)

3.6. Jury voor de finale

De jury zal samengesteld worden uit persoonlijkheden met verschillende achtergronden (zowel industrieel, academisch, institutioneel als filantropisch en jeugdbewegingen).

VEEL GELUK EN DAT HET  BESTE TEAM MAG WINNEN!!!