Reglement

Girls Leading in Science – GirLS 2022/2023 

 

RULES VAN ‘GIRLS LEADING IN SCIENCE’ WEDSTRIJD

1. WAAR GAAT HET OVER?

Een voorselectie bestaande uit een videowedstrijd is open tot 8 januari 2023 .

Het thema: “ Wat doet je dromen in de wetenschappelijke wereld? ”, “ Welk wetenschappelijk of technologisch project zou je graag ontwikkelen?

Het doel is om maximaal 50 leerlingen uit te kiezen ( meisjes en jongens ; leerlingen uit het 5e en 6e secundair onderwijs en gevestigd in België) die zullen deelnemen aan de finale van het project “Girls Leading in Science – GirLS 2022/2023”. De regels voor de voorselecties zijn te vinden in punt 2 hieronder.

De finale vindt plaats op 15 maart 2023 op de Solvay Campus  in Brussel. Het zal bestaan ​​uit een wedstrijd van door de organisatoren samengestelde teams van 5 leerlingen, die gevraagd zullen worden oplossingen voor te stellen in het kader van een opgelegd thema.

Het thema van dit jaar over biodiversiteit. 

De regels voor de finale zijn te vinden in punt 3 hieronder.

De wedstrijd wordt gezamenlijk georganiseerd door het bedrijf Solvay, BeWise, het Koning Boudewijn Fonds/Fonds Ernest Solvay, PLANETARIUM, Innoviris, Franstalig and Vlaamse Olympiades voor wetenschappen, Technopolis en SPARKOH! .

2. VAN DE VOORSELECTIE WEDSTRIJD RULES

De voorselectie geeft de studenten recht op deelname aan de finale van “GirLS 2022/2023”.

Elk lid van de winnende groep van de finale krijgt het inschrijvingsgeld voor het eerste studiejaar (of gelijkwaardig in het geval van een beurs) indian zij/hij zich inschrijft in het hoger onderwijs, in een Belgische instelling erkend door één van de drie Belgische gemeenschappen, en in een wetenschappelijke of technische richting (of gelijkwaardig) naar keuze.

Als de leerling een ander vak kiest, wordt de helft van het inschrijvingsgeld toegekend.

Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald in december van het jaar van inschrijving en om het te verkrijgen moeten de volgende documenten worden overgelegd: een bewijs van inschrijving van de gekozen instelling en een bewijs van betaling van het bedrag. Als een student zich bijvoorbeeld in september 2023 inschrijft en een minumumbedrag van 900 euro betaalt, krijgt zij haar geld in december 2023 terug, dwz 3 maanden later.

Om elk misverstand te voorkomen, zij erop gewezen dat de 4 aangeboden studierichtingen de volgende zijn (zie in het  Frans ): Wetenschappen, Landbouwwetenschappen en biologische engineering, Ingenieurswetenschappen en -technologie en Bouw en stedenbouw.

Geschiktheidscriteria

Teams van 2 tot 5 leerlingen, gemengd of enkel vrouwelijk regelmatig ingeschreven in het 5e of 6e jaar van een Franstalige, Nederlandstalige of Duitstalige Belgische instelling voor secundair onderwijs.

Ondersteuning

Video van maximaal 3 min voorgesteld door een meisje van het team (zie voor projectdossiers hier om uw idee te structureren ) .

HIER en DAAR vindt u voorbeelden van video’s van eerdere edities.

Selectiecriteria

Respecteren van tijdslimieten

Voor onderwerpen die meer verband houden met de exacte wetenschappen

1°) duidelijkheid van de presentatie (kwaliteit/relevantie van de wetenschappelijke en/of technische benadering)

2°) originaliteit van de presentatie (inclusief idee en motivering).

Voor onderwerpen die meer verband houden met toegepaste wetenschappen

1°) duidelijkheid van de presentatie (kwaliteit/relevantie van de wetenschappelijke en/of technische stappen van het project)

2°) haalbaarheid of originaliteit van het project (inclusief idee en motivering)

Wij raden u ook aan na te gaan of uw idee, doelstelling of project in overeenstemming is met de noodzaak beter te leven in harmonie met onze biosfeer.

Selectie van teams in volgorde van rangorde

Max 50 leerlingen (meisjes en jongens);

Max 50 videos; max 3 videos per school;

Jury

Jury samengesteld uit persoonlijkheden met verschillende professionele achtergronden (industrieel, academisch, filantropisch, institutioneel).

Aankondiging van geselecteerde teams

Aankondiging van geselecteerde teams ten laatste begin februari 2022.

3. REGLEMENT VOOR DE FINALE

Wat? Het thema is de biodiversiteit.

Volgens het woordenboek is ecologie de wetenschap die de interacties van levende wezens met elkaar en met hun milieu bestudeert. Als zodanig behoort het tot de milieuwetenschappen. De huidige ecologische crisis die we nu meemaken heeft meerdere oorzaken en de manifestaties ervan zijn talrijk: Drastische daling van de biodiversiteit, klimaatverstoring, vervuiling, etc.

Volgens de United Nations Association – Belgium, “ervaart de aarde een gevaarlijke achteruitgang van de natuur als gevolg van menselijke activiteiten. Eén miljoen dier- en plantensoorten worden nu bedreigd met uitsterven, het grootste verlies van leven sinds de dinosaurussen, met onberekenbare gevolgen voor de voedselzekerheid, de gezondheid en het levensonderhoud van miljoenen mensen. Biodiversiteit is essentieel voor het behoud van gezonde ecosystemen, die essentieel zijn voor het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelen en het beperken van de opwarming van de aarde.”

Zoals Laurence Drèze, verantwoordelijk voor het biodiversiteitsbeleid bij het WWF, zegt: “Biodiversiteit is het “web van het leven” waar alles met elkaar verbonden is: Het beschermen van biodiversiteit betekent tegelijkertijd omgaan met klimaat-, milieu- en maatschappelijke kwesties. Biodiversiteit is een dynamisch systeem dat al deze kwesties omvat die elkaar beïnvloeden.”

Volgens het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) accumuleren en versterken vijf grote bedreigingen hun effecten wederzijds:

Veranderingen in de habitats van soorten (bijvoorbeeld herbestemming van land naar bouw of landbouwgrond); overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen (bv. overbevissing); vervuiling (bijv. fijne deeltjes, hormoonontregelaars of microplastics in de oceaan); introductie van invasieve soorten (bijv. Aziatische hornet of stierenkikkers) en klimaatverandering. Bovendien heeft de optimalisatie van de teelt- en foktechnieken voor de intensieve landbouw geleid tot een verlies aan genetische diversiteit.

Het kan dus gezegd worden dat de schadelijke gevolgen voor het milieu en de planeet, enerzijds door de ongeschiktheid van het huidige consumptiemodel en de omvang die de menselijke bevolking in de 21e eeuw heeft bereikt, anderzijds door een economisch model dat focust op economische groei (met extreem ongelijke verdeling), vandaag de dag onbetwistbaar zijn.

Het oplossen van de ecologische crisis vereist vooral dat we onze visie op de wereld veranderen, dat we de natuur en haar gevoeligheid opnieuw naar waarde schatten en dat we onze biosfeer op een systemische manier begrijpen, als een gigantische reeks elementen die in verschillende mate en op verschillende manieren met elkaar in wisselwerking staan. De biodiversiteitscrisis is daarom een van de specifieke facetten van de ecologische crisis.

Volgens bioloog Olivier Hamant is een derde manier van leven mogelijk, omdat, in tegenstelling tot wat bepaalde economische doxa ons wil geloven, de overgrote meerderheid van de natuurlijke systemen volgens 3 principes leeft: robuustheid (aanpassing aan fluctuaties en onzekerheid), samenwerking (het vermogen om collectief naar een gemeenschappelijk doel te werken, zelfs al is het niet altijd in eigen belang) en circulariteit (zero waste).

Selecteer op basis van deze observaties een concreet voorbeeld van het probleem en probeer een wetenschappelijke of technische oplossing te bieden. Vermeld eveneens (zonder ze te uitgebreid te behandelen) ook andere aspecten die meer verband houden met ons gedrag, en/of mogelijke interacties met andere oorzaken.

Wie? Elk team met de hulp van een van de organisatoren van de wedstrijd. De teamleider moet een meisje zijn.

Wanneer?  15 maart 2023 (van 9 uur tot ongeveer 16 uur)

Hoe?

Bied een antwoord, samen met jullie op voorhand vastgelegd team, aan de reeds gecommuniceerde thema.  Je zult ze dan verdedigen voor een jury.

Om je werk te structureren, kan je beter je reflectietijd verdelen in 3 hoofdfases, die in de “Instructies voor de finale” worden uitgelegd.

Projectverdedigingen

  • 3 min per groep
  • 1 à 2 min per groep voor vragen en feedback van de jury
  • De teamcaptain, eventueel vergezeld van een of meer leden van haar team, presenteert het project
  • Het is belangrijk kalm en duidelijk te praten, aangezien de jury uit Frans- en Nederlandstalige leden bestaat.

Selectiecriteria

Respecteren van gezondheids-, veiligheids- en tijdvoorschriften

1. Kennis

  • Inhoud van de presentatie: Helder, gestructureerd en grondig uitgewerkt in alle punten (basisidee, ontwikkeling, haalbaarheid, in lijn met het thema en de richtlijnen)
  • Wetenschappelijke en/of technische basis (gekozen aanpak, grondigheid/correctheid, ondersteund door feiten, enz.)
  • Holistische aanpak: Hebben studenten een 360° beeld van hun project? Zijn ze zich bewust geworden van alle dimensies (wetenschappelijk en menselijk) van hun probleem?

 

2. Levenshouding

  • Samenwerking met andere teamleden voor het opmaken van de presentatie
  • Initiatief, creativiteit, kwaliteit van de presentatie
  • Overtuigende antwoorden op de vragen (helder, direct, realistisch)

Jury van de finale

Jury samengesteld uit persoonlijkheden met verschillende professionele achtergronden (industrieel, academisch, filantropisch, institutioneel).

 

 

Het is nu tijd om je project te verdedigen.

VEEL GELUK EN DAT HET  BESTE TEAM MAG WINNEN!!!