Instructies

INSTRUCTIEBOEKJE ‘GIRLS LEADING IN SCIENCE’ WEDSTRIJD

Ontwerp een antwoord voor de opgegeven uitdaging samen met jouw teamgenoten die door het wedstrijdcomité werden uitgekozen. Presenteer jullie eigen visie hierover.

Om het werk vlot te organiseren, kan je de voorbereidingstijd verdelen over drie fasen:

1. De brainstormingsfase

Tijdens deze fase is het belangrijk om jullie creativiteit de vrije loop te laten! Het is de bedoeling om een maximum aan ideeën te verzamelen. Zet alle “ja, maar” gedachten uit je hoofd. Hierbij is kwantiteit belangrijker dan kwaliteit. Aarzel dus niet om gebruik te maken van allerlei materiaal zoals een prikbord, een flipchart, een samenwerkingsdocument of elk ander middel dat ter beschikking ligt. We moedigen jullie aan om van het aangeboden materiaal gebruik te maken tijdens deze beginfase.

Onthoud dat jullie beoordeeld zullen worden zowel op kennis als op jullie sociale vaardigheden (”soft skills”). Vb: een model/maquette mag de uiteenzetting ondersteunen, maar mag niet de hoofdzaak ervan uitmaken.

Zodra alle ideeën verzameld zijn, moet je deze aan de realiteit toetsen. Zo sorteer je deze die ofwel te fantasievol ofwel te veraf van het onderwerp liggen. Door een lijst op te stellen van alle ideeën met hun positieve en negatieve punten, kan je op eenvoudige wijze de betere ideeën selecteren.

Wees echter voorzichtig, en verspil geen kostbare tijd aan een (te) lange brainstormingsfase!

2. Uitwerkingsfase

Dit is het moment om jullie ideeën aan de hand van concrete voorstellen of oplossingen te structureren. Jullie mogen ook een titel voor het project bedenken.

Werk jullie voorstel uit aan de hand van de bijgehouden ideeën:
– Wat, wat is de bedoeling? Verwoord kort maar duidelijk het idee of project.
– Waarom? Wat is de verantwoording en welke zijn de redenen om dit project te realiseren? Zijn de redenen voldoende relevant?
– Wie? Een project staat niet op zichzelf. Welke actoren zouden idealiter moeten tussenkomen? Denk na over elke mogelijke samenwerking die het project kunnen helpen.
– Welke weg zullen jullie volgen? Zijn het idee en de bijhorende methode voldoende grondig? Is de argumentatie voldoende stevig?
– Hoe zal het project eruit zien? Indien jullie 100 EURO te investeren hebben, zouden jullie het hieraan willen besteden?

Indien jullie een model/maquette wensen te gebruiken, is het nu het ogenblik om dit aan te pakken.

3. Finale fase

In deze fase wordt het tijd om de verdediging van het project op te stellen.

Een meisje, jullie teamleidster, zal het project aan de juryleden voorstellen en inleiden. Ze wordt vergezeld door de andere leden van het team, en kan elk lid het woord geven wanneer nodig.

Let op, het is niet de bedoeling om een lange uiteenzetting te geven. Op Solvay en BeWise zijn we aanhangers van wat men de “elevator pitch (blitspresentatie) noemt.

Wat is dit? 

De “elevator pitch” bestaat erin om een idee/project te presenteren in een welbepaald tijdsbestek. De voorstelling mag niet langer duren dan het nemen van een lift, dwz. jullie hebben hooguit 3 minuten tijd! Zorg ervoor dat de uiteenzetting kort en duidelijk is, houd het bij de essentie. Jullie moeten daarbij de volgende vragen beantwoorden: wie, wat, waar, hoe en waarom. PowerPoint-presentaties zijn niet verboden – mits ze beperkt blijven tot een paar dia’s en trefwoorden – maar worden niet aangemoedigd. Wees dus creatief!

Jullie kiezen zelf de taal waarin jullie het project wensen voor te stellen. Of het nu Frans, Nederlands of Engels is, het is belangrijk om langzaam en duidelijk te spreken want de jury zal uit zowel Frans- als Nederlandstalige leden bestaan. Éénmaal de presentatie ten einde, behoudt de jury zich het recht voor om nadere toelichting te vragen of feedback te geven, indien gewenst.

Wij nodigen jullie uit  om de instructies nog eens goed na te lezen en na te gaan of jullie project aan alle regels voldoet!

Het is nu tijd om jullie project voor te stellen.

 

VEEL GELUK EN DAT HET  BESTE TEAM MAG WINNEN!!!