FAQ en Contact

Voor de finale

V: Kunnen we een bestaand idee en/of project uit de literatuur gebruiken om voorstellen voor te bereiden voor oplossingen voor het thema van de finale? 
A: JA. Uw ideeën zullen zeker evolueren tijdens de discussies die u tijdens de wedstrijd zult voeren.

V: Moeten we denken aan een idee dat haalbaar is op onze schaal, of kan het veel groter?
A: Het idee dat u inspireert, hoeft niet haalbaar te zijn op uw schaal.

V: Mogen leraren bij de finale aanwezig zijn?
A: Docenten zijn welkom op de dag van de finale als zij hun leerlingen willen steunen, maar zij zijn niet verplicht te komen.

V: Is een negatieve PCR-test voldoende om aan de finale deel te nemen?
A: JA, het Covid Safe Ticket is geen inentingsbewijs (zoals in Frankrijk), maar een gezondheidscertificaat. 
Officiële website van het Brussels Gewest (plaats van de finale): https://coronavirus.brussels/nl/covid-safe-ticket-brussels/
Er zijn 3 soorten geldige certificaten voor het CST: 

 • 1) een vaccinatiebewijs met vermelding van de datum waarop u bent gevaccineerd,
 • 2) Een testcertificaat waaruit blijkt dat u een negatieve Covid-test hebt ondergaan (https://coronavirus.brussels/nl/covid-tests-resultaten/waar-kunt-u-een-test-in-brussel-afnemen/). Het wordt afgegeven op basis van een negatieve PCR- of antigeentest, uitgevoerd door een gezondheidswerker in België,
 • 3) een invorderingscertificaat dat wordt afgegeven op basis van een positief resultaat van een in België uitgevoerde PCR-test. Dit certificaat is beschikbaar 11 dagen na de ophaling (ophaaldag = dag 0).

Organisatie van de finale

V: Moet het hele team aanwezig zijn tijdens het evenement?
A: JA, het hele team moet aan de finale deelnemen. 

V: Wat als er conflicten zijn met andere evenementen?
A: Alleen leden van een team dat aan de finale deelneemt, ontvangen een prijs als zij deel uitmaken van het winnende team.

V: Zullen de ploegen in de finale dezelfde zijn als de ploegen in de voorselectie?
A: NEE, de teams worden door de organisatoren opnieuw ingedeeld om elke student dezelfde kans te geven om te winnen en om hen in een context te plaatsen die vergelijkbaar is met die van een nieuwe werknemer in een industrieel onderzoekcentrum: je kent de mensen niet en je spreekt niet noodzakelijk de taal. Wij streven naar een zo goed mogelijk evenwicht tussen meisjes en jongens, tussen Franstaligen en Nederlandstaligen en tussen scholen. Er zullen natuurlijk facilitatoren zijn om elk team te helpen in zo’n korte tijd een project op te zetten.

V: Hoe moeten we ons project presenteren?
A: Dit is aan het team, maar met een eenvoudig projectvorm kunt u de boodschap die u wilt overbrengen duidelijk structureren. Ter herinnering, u vindt er hier één: https://mypads2.framapad.org/mypads/?/mypads/group/fiches-projets-idees-projecten-ideen-v910ex9i6/pad/view/projecten-of-ideen-file-p010gx9b9 .

V: Moeten we ons concentreren op originaliteit of op haalbaarheid? 
A: Als jullie project meer neigt naar de zogenaamde exacte wetenschappen, kunnen jullie originelere maar niet noodzakelijk zeer realistische ideeën ontwikkelen; als jullie meer geneigd zijn tot de technische wetenschappen, kunnen jullie projecten ontwikkelen die misschien minder origineel maar wel vrij concreet zijn.

V: Kunnen we een presentatiefile (type ppt, odp) gebruiken tijdens de finale?
A: JA, maar er is zeker geen verplichting. Het gebruik van een presentatiefile wordt overgelaten aan de zin en de waardering van de leerlingen. Het belangrijkste is dat de boodschap overkomt, hoe je het ook doet.

V: Moeten we een maquette voor verdediging ontwikkelen?
A: NEE, er is geen verplichting. Het is aan de studenten om te beslissen of ze het doen of niet.

V: Moeten we ons precies aan de 3 minuten voor de verdediging houden?
A: JA, om de jury de tijd te geven vragen te stellen.

V: Kan de teamleider andere teamleden bij de presentatie betrekken?
A: JA.

V: Als alleen de teamleider als meisje in het team zit, mag dan één van de jongens invallen?
A: JA.

V: Mag alleen de teamleider vragen van de jury beantwoorden?
A: NEE, alle teamleden kunnen aan de vraag- en antwoordsessie deelnemen.

De jury

V: Hoe zal de jury eerlijk oordelen?
A1: De jury bestaat uit een tiental mensen met verschillende achtergronden. Het is dit vraag en antwoord sessie dat, samen met de keuze van de criteria, voor een eerlijke evaluatie zal zorgen. Besluiten worden bij consensus genomen.
A2: De criteria die door de jury bij de beoordeling van de presentaties worden gehanteerd, zijn 

 • Naleving van gezondheids-, veiligheids- en tijdsrichtlijnen
 • Voor onderwerpen die meer verband houden met de exacte wetenschappen:
  • 1°) duidelijkheid van de presentatie (kwaliteit/relevantie van de wetenschappelijke en/of technische benadering)
  • 2°) originaliteit van de presentatie (inclusief idee en motivering).
 •  Voor onderwerpen die meer verband houden met toegepaste wetenschappen
  • 1°) duidelijkheid van de presentatie (kwaliteit/relevantie van de wetenschappelijke en/of technische stappen van het project)
  • 2°) haalbaarheid of originaliteit van het project (inclusief idee en motivering)

V: Worden de vóór 2 januari ingezonden video’s gebruikt om de teams te evalueren?
A: NEE. De video’s worden gebruikt om deelname aan de finale te winnen. Dit is het doel van het vastgestelde onderwerp, namelijk alle teams op gelijke voet te plaatsen.

Ernest Solvay Fonds prijs

V: Als een leerling om welke reden dan ook niet aan de wedstrijd kan deelnemen (bijv. ziekte), kan hij of zij dan de eerste prijs in ontvangst nemen?
A1: NEE. Alleen deelnemers die bij de finale aanwezig zijn, komen in aanmerking voor de eerste prijs. Transfers zijn niet mogelijk. 
A2: Wij raden u aan de wedstrijdregels zorgvuldig te lezen. Aanvragen voor de inschrijvingsgeld die de in het wedstrijdreglement vermelde studiegebieden respecteren, krijgen de volledige inschrijvingsgeld, de andere krijgen de helft.

 

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via mail : girls.bewise@mailfence.com