FAQ en Contact

Pre-selectie

V : Mogen teams voor de pre-selectie bestaan uit leerlingen uit verschillende scholen ?

A : JA, dit wordt sterk aangeraden.

 

V : Welke zijn de evaluatiecriteria ?

A : Het zijn bijna dezelfde als voor de finale, dwz.:

– Het idee/objectief/project moet beantwoorden aan de behoeften van de socio-ecologische transitie en dus in regel zijn met het algemeen welzijn (sociaal, dierlijk en plantaardig) evenals de planetaire limieten.

– Inachtneming van de tijdslimieten

– Inhoudelijke kennis

  • De inhoud van de uiteenzetting  moet helder, gestructureerd en in detail uitgewerkt zijn.
  • Wetenschappelijke en/of technische basis (methodiek, nauwkeurigheid, steunend op feiten…)
  • Algemene methode : hebben de leerlingen alle aspecten van het project behandeld (360° zicht) en hebben ze de impact op de maatschappij ingeschat? Hebben ze alle dimensies (zowel wetenschappelijk als menselijk) in rekening gebracht?  

– Sociale vaardigheden en omgang

  • Samenwerking met de andere leerlingen tijdens de voorbereiding van de presentatie
  • Initiatiefneming, creativiteit,  kwaliteit van de weergave

Vóór de finale

V : Moeten we iets voorbereiden voor de finale ?

A : NEEN, maar we raden wel aan om over het thema na te denken.

 

V: Mogen we een bestaand idee en/of project uit de literatuur gebruiken ter voorbereiding van voorstellen voor oplossingen in verband met het thema van de finale?

A: JA. Jullie ideeën zullen zeker evolueren tijdens de discussies die jullie tijdens de wedstrijd zullen voeren.

 

V: Moeten we nadenken over een project dat haalbaar is op ons niveau, of mag het op grotere schaal?

A: Het idee dat jullie inspireert hoeft niet noodzakelijk haalbaar te zijn op jullie niveau.

 

V: Mogen de leerkrachten bij de finale aanwezig zijn?

A: De leerkrachten zijn welkom op de dag van de finale als zij hun leerlingen willen steunen, maar zij zijn niet verplicht om te komen.

 

Organisatie van de finale

V: Moet het hele team aanwezig zijn tijdens het evenement?

A: JA, het hele team moet aan de finale deelnemen.

 

V: Wat als er een conflict is met andere evenementen?

A: Alleen de leden die aan de finale deelnemen, zullen een prijs ontvangen indien zij deel uitmaken van het winnende team.

 

V: Zullen de ploegen van de finalisten dezelfde zijn als de ploegen van de pre-selectie?

A: NEEN, de teams worden door de organisatoren opnieuw ingedeeld zodat elke leerling dezelfde kans zou hebben om te winnen en om de deelnemers in dezelfde situatie te plaatsen als dat van een nieuwe werknemer in een industrieel onderzoekscentrum: men kent de mensen niet en spreekt niet noodzakelijk dezelfde taal. Wij streven naar het best mogelijk evenwicht tussen meisjes en jongens, Franstaligen en Nederlandstaligen en tussen de scholen onderling. Er zullen ook begeleiders zijn om elk team een project te helpen opzetten op korte tijd.

 

V: Hoe moeten we ons project presenteren?

A: Dit wordt aan het team overgelaten, maar met een eenvoudige versie van een projectdossier kan je de boodschap die je wilt overbrengen duidelijk structureren. Ter herinnering, je kan een voorbeeld vinden op :  https://mypads2.framapad.org/mypads/?/mypads/group/fiches-projets-idees-projecten-ideen-v910ex9i6/pad/view/projecten-of-ideen-file-p010gx9b9  .

 

V: Moeten we ons concentreren op originaliteit of op haalbaarheid?

A: Als jullie project aanleunt bij de exacte wetenschappen, kunnen jullie originele maar niet noodzakelijk zeer realistische ideeën ontwikkelen; als jullie meer geneigd zijn tot de technische wetenschappen, kunnen jullie projecten ontwikkelen die misschien minder origineel maar wel vrij concreet zijn.

 

V: Kunnen we een presentatiebestand (van het type ppt, odp) gebruiken tijdens de finale?

A: JA, maar er is zeker geen verplichting. Het gebruik van een presentatiebestand wordt overgelaten aan de waardering van de leerlingen. Het belangrijkste is dat de boodschap overkomt, hoe je het ook doet.

 

V: Moeten we een model/maquette voor de verdediging ontwikkelen?

A: NEE, er is geen verplichting.  De keuze ligt bij jullie.

 

V: Moeten we ons houden aan de (max) 3 minuten voor de verdediging?

A: JA, dat moet om aan de jury de tijd te geven om vragen te stellen.

 

V: Mag de teamleidster andere teamleden bij de presentatie betrekken?

 A : JA, zeker. De criteria omvatten ook de groepsgeest. De teamleidster moet echter de verdediging inleiden. 

 

V: Indien de teamleidster als enige meisje in het team zit, mag één van de jongens dan invallen?

A: JA, want het hele team wordt aangemoedigd om het projet voor te stellen.

 

V: Mag alleen de teamleidster de vragen van de jury beantwoorden?

A: NEEN, alle teamleden mogen aan de vraag- en antwoordsessie deelnemen.

 

V : Moet ik mijn eigen lunch meebrengen ?

A : JA, want het Planetarium beschikt niet over de nodige infrastructuur.

 

V : Moet ik met eigen middelen komen ?

A : JA, het Planetarium is bereikbaar per metro, met stations dichtbij (nl. Houba-Brugmann en Koning Boudewijn).

 

De jury

V: Hoe zal de jury eerlijk oordelen?

A1: De jury bestaat uit een tiental personen met verschillende achtergronden. Het zijn de verschillende oriënteringen die, samen met de keuze van de criteria, voor een eerlijke evaluatie zullen zorgen. De beslissingen zullen bij consensus genomen worden.

A2: De criteria die bij de beoordeling van de presentaties gehanteerd zullen worden, zijn

– Het idee/objectief/project moet beantwoorden aan de behoeften van de socio-ecologische transitie en dus in regel zijn met het algemeen welzijn (sociaal, dierlijk en plantaardig) evenals de planetaire limieten.

– Inachtneming van de tijdslimieten

– Inhoudelijke kennis

  • De inhoud van de uiteenzetting moet helder, gestructureerd en in detail uitgewerkt zijn.
  • Wetenschappelijke en/of technische basis (methodiek, nauwkeurigheid, steunend op feiten…)
  • Algemene methode : hebben de leerlingen alle aspecten van het project behandeld (360° zicht) en hebben ze de impact op de maatschappij ingeschat? Hebben ze alle dimensies (zowel wetenschappelijk als menselijk) in rekening gebracht?

– Sociale vaardigheden en omgang

  • Samenwerking met de andere leerlingen tijdens de voorbereiding van de presentatie
  • Initiatiefneming, creativiteit, kwaliteit van de weergave

            Overtuigende antwoorden op de vraagstelling (duidelijk en realistisch)

 

V: Worden de video’s ingezonden vóór 2 februari gebruikt om de teams te evalueren?

A: NEEN. De video’s worden enkel gebruikt om de finalisten aan te duiden. De bedoeling van het opgegeven thema is namelijk om alle teams op gelijke voet te plaatsen.

 

Prijs Fonds Ernest Solvay

V: Wanneer een leerling om welke reden ook niet aan de wedstrijd kan deelnemen (vb. door ziekte), kan hij/zij de eerste prijs in ontvangst nemen?

A1: NEEN. Alleen de deelnemers die bij de finale aanwezig zijn, komen in aanmerking voor de eerste prijs. Transfers zijn niet mogelijk.

A2: Wij raden iedereen aan om de wedstrijdsregels zorgvuldig te lezen. Aanvragen voor het inschrijvingsgeld die de in het reglement opgenomen studiegebieden betreffen, hebben recht op de volledige vergoeding, de andere aanvragen krijgen de helft ervan.

 

Voor meer informatie of andere vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via mail: girls.bewise@mailfence.com